DEK67 เตรียมตัว! ปฏิทินรับเข้า TCAS67 ปฏิทิน TCAS67 เปิ…

DEK67 เตรียมตัว! ปฏิทินรับเข้า TCAS67

tcas67

ปฏิทิน TCAS67

เปิดให้ลงทะเบียนสำหรับใช้งานระบบ เริ่มวันที่ 23 ต.ค. 66

รอบที่ 1 Portfolio

 • รับสมัคร ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด
 • ประกาศผลในระบบ วันที่ 6 ก.พ. 67
 • ยืนยันสิทธิ์ในระบบ   วันที่ 6-7 ก.พ. 67
 • สละสิทธิ์ในระบบ*    วันที่ 8 ก.พ. 67 หรือ 4 พ.ค. 67

รอบที่ 2 Quota

 • รับสมัคร ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด
 • ประกาศผลในระบบ วันที่ 2 พ.ค. 67
 • ยืนยันสิทธิ์ในระบบ   วันที่ 2-3 พ.ค. 67
 • สละสิทธิ์ในระบบ*    วันที่ 4 พ.ค. 67

รอบที่ 3 Admission

 • รับสมัคร ผ่านระบบ mytcas วันที่ 6-12 พ.ค. 67
 • ประกาศผลในระบบ             #1 วันที่ 20 พ.ค. 67

                                             #2 วันที่ 25 พ.ค. 67

 • ยืนยันสิทธิ์ในระบบ             วันที่ 20-21 พ.ค. 67
 • สละสิทธิ์ในระบบ*              วันที่ 26 พ.ค. 67**

รอบที่ 4 Direct Admission***

 • รับสมัคร ระบบมหาวิทยาลัย วันที่ 27 พ.ค.- 5 มิ.ย. 67
 • ประกาศผลในระบบ              #1 วันที่ 6 มิ.ย. 67

                                             #2 วันที่ 17 มิ.ย. 67

 • ยืนยันสิทธิ์ในระบบ            #1 วันที่ 6-7 มิ.ย. 67

                                             #2 วันที่ 17-18 มิ.ย. 67

หมายเหตุ

* ผู้สมัครแต่ละคนสามารถสละสิทธิ์ได้สูงสุดเพียง 1 ครั้ง และต้องดำเนินการในช่วงเวลาที่เปิดให้เท่านั้น เพื่อสมัครรอบถัดไปได้

** เฉพาะผู้ที่ยืนยันสิทธิ์รอบ 3 และไม่เคยสละสิทธิ์มาก่อนเท่านั้น

*** ประกาศจำนวนที่นั่ง รอบ 4 Direct Admission ที่ mytcas วันที่ 29 พ.ค. 67

อ้างอิงจาก www.mytcas.com

ปฏิทินการสอบTCAS67

tcas67

แสกนเข้ากลุ่ม TCAS

Scanเข้ากลุ่ม tcas67
หนังสือสรุปเนื้อหา TCAS
ค่ายเตรียมติดหมอ