ศิษย์เจคนเก่ง

สถาบันกวดวิชา J KNOWLEDGE ขอแสดงความยินดีกับทุกความสำเร็จของน้องๆ คนเก่ง ทุกคน ที่สามารถทำตามฝัน พิชิตระบบ TCAS ในสนามสอบชั้นนำระดับประเทศ ได้อย่างที่ตั้งใจไว้ และ J KNOWLEDGE ภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งความสำเร็จของน้องๆ ทุกคน

ด้วยผลงานของศิษย์เก่าทุกคน J KNOWLEDGE มีความมั่นใจ จริงใจ ซื่อสัตย์ในการนำเสนอข้อมูล โดยทุกคนในที่นี้ สามารถตรวจสอบได้ว่า เป็นศิษย์ค่าย J KNOWLEDGE จริงๆ “ติวจริง ติดจริง ตรวจสอบได้”

แพทย์ มข.
เจมส์ นวพล ลิมป์ทวีชัย

แพทย์ มข. (CPIRD)
ปอย อิทธิพล หาญสีอาจ

แพทย์ มทส. (ODOD)
กาย รัชชานนท์ เกตุชาติ

แพทย์ มทส. (สละสิทธิ์) วิศวะ ลาดกระบัง
แฟ้ม ธนกฤต การะเกษ

แพทย์ มทส.
มิวสิค ปุญญาวีร์ บุญเจริญ

ทุน พสวท. USA (ตรี-โท-เอก)
หยก จิรวิชญ์ มูลเทพ

แพทย์ มทส.
แฟร์ รามาวดี กุยรัมย์

สัตวแพทย์ จุฬาฯ ทุนจุฬาฯชนบท
เจนนี่ เจนจิรา แสงมาศ

แพทย์ (CPIRD) มข.
ปลาทู สิรินาถ จันทร์เจริญ

แพทย์ มข.
เพชร สุรวุฒิ พูลเพียร

แพทย์ มข.
โญ ญาดา นิลจันทร์

สัตวแพทย์ มข.
กันต์ฤทัย ชัยมงคลลาภ

เภสัช มมส.
ตั้ง จิรเดช ลำลอง

พยาบาลพระบรมฯ
เกด ชนิกานต์ ผลเจริญ

พยาบาลพระบรมฯ
แอน ชุติปภา โพธิ์เหลือง

พยาบาลพระบรมฯ
เฟิร์น ภัทรจาริน กองกะมุด

สหเวชศาสตร์ จุฬาฯ
พิณ มธุรกาญจน์ ศรีบุญเรือง

เภสัช มข.
เฟิร์ส พัฒนภูมิ เลิศภัทรพาณิชย์

เภสัช ม.บูรพา
แบงค์ อัษฎาวุธ สุมติวิทย์

พยาบาล ม.มหิดล
ปอนด์ อรดี อาภรณ์กุล

พยาบาล ม.มหิดล
รัฐ สหรัฐ โคตรโสดา

พยาบาล ม.มหิดล
ฟิล์ม พิมมาดา แก้วขาว

พยาบาลตำรวจ
หญิง วรัญญา ศิริโชต

ครุศาสตร์ จุฬาฯ
แป้ง สิริประภาภรณ์ คาดไธสง

พยาบาล ม.มหิดล
หญิง สุมิตรา สร้อยมาลัย

สัตวแพทย์ ม.เกษตรศาสตร์
เป้ คมวิศิษฏิ์ จบเจนภัย

เทคนิคการแพทย์ มข.
ยิหวา ชยานันต์ บำรุงพานิชย์

วิศวะ ม.เกษตรศาสตร์
น้ำหวาน ณัชชา คล้ายรักษ์

วิศวะ ม.พระจอมเกล้าธนบุรี
แป้ง กัณฑ์มล เสนา

วิศวะ มข.
เวกเตอร์ กฤษณ์ปกรณ์ ศรีจิตรานนท์

วิทยาศาสตร์ มข.
โอ๋ ชัญญานุช ดวนพล

วิทยาศาสตร์ จุฬาฯ
เงิน เก่งกาจ สมพงษ์

ศึกษาศาสตร์ มข.
ตุ๊กปุ๊ก กิตติยา ยืนยง

ศึกษาศาสตร์ TESOL มข.
กุ๋งกิ๋ง อติพร พระคุณ

วิศวะ ลาดกระบัง
เท่ ธนุ ถาไชยลา

วิศวะ มธ.
เพชร อัคณา สุวรรณมาโจ

วิศวะ มอ.
ออย ณัฐวดี ฉวีนวน

วิศวะเคมี มธ.
โป้ วรวรรณ มากขุนทด

วิทยาศาสตร์การแพทย์ มน.
กุ้ง พรพิมล ไชยสุวรรณ

ศึกษาศาสตร์ คอมฯ มข.
โฟล์คซอง สิรวิชญ์ พุดหล้า

พยาบาล ม.มหิดล
แพม หยาดทิพย์ นามบุญลือ

พยาบาล มทส.
หมวย กิตติยา ศรีทอง

พยาบาลพระบรมฯ
เฟิร์ส นราวัฒน์ ยุบลชู

พยาบาลพระบรมฯ
ปอย ประภาภรณ์ ต้นจันทร์

บริหารธุรกิจฯ มข.
ธัญ ธัญกาญจน์ วะบุตร

บริหารธุรกิจฯ มข.
ต้นฟ้า ภัครมัย บุปผาชาติ

บริหารธุรกิจฯ มข.
ณัฐ มณัฐชนก ผดุงสัตย์

ศึกษาศาสตร์ มข.
พิม ภัทธราภรณ์ กว้างสวัสดิ์

วิศวะเครื่องกล ลาดกระบัง
ลูกหมู ธราทร กลางใจ

ศึกษาศาสตร์ ภาษาไทย มข. ครูคืนถิ่น'61
ช่อ ช่อผกา แต่งสุวรรณ

มนุษย์ ENG มข.
ออย ณัฐวดี ฉวีนวน

ศิลปศาสตร์ มธ.
เกว เกวลิน เฉกแสงทอง

เทคนิคการแพทย์ มข.
ตะวัน เพียงตะวัน หวลอารมณ์

สถาปัตย์ มข.
ฟีฟ่า คณาธิป เคลียพวงพิทย์

นิติศาสตร์ มธ.
แป้ง ภัทรพร ญาณประสพ

สื่อสารมวลชน มช.
เชอร์รี่ ณัฐกานต์ หฤหวรรธน์กุล

ศิลปกรรมศาสตร์ กราฟิก มข.
อาร์ตยุ่น ธนภณ เดิมทำรัมย์

การจัดการธุรกิจการบิน มฟล.
ปั๊ก ปรวิทย์ ปราบมาลัย

บริหารธุรกิจ ม.เกษตรศาสตร์
อั้ม กรรณิกา คำมุงคุล

วิศวะ มข.
อั๋น ศุภกิตติ์ ครองเคหา