คอร์สเรียน

THAILAND EDUCATION EXPO & WORKSHOP 2021/2022

รายละเอียด + สมัครเรียน

ค่ายเตรียมพอร์ต เด็กดีมีที่เรียน 2022 Online

รายละเอียด + สมัครเรียน

โครงการติวเตรียม พยาบาล ม.ชั้นนำ Dek66-67 ปี 2022

รายละเอียด + สมัครเรียน

โครงการที่ผ่านมา

โครงการค่ายเตรียม วิศวะ 2022

ประมวลกิจกรรม

ค่ายเด็กติดพอร์ต ม.4-5

ประมวลกิจกรรม

ค่ายวิชาการ ติว เตรียม ครู 2022

ประมวลกิจกรรม

โครงการติวเตรียม เภสัชฯ-สหเวชฯ-เทคนิคการแพทย์ 2022

ประมวลกิจกรรม

โครงการติวเตรียม พยาบาล พระบรม 2022

ประมวลกิจกรรม