ประมวลภาพมหกรรม THAILAND UNIVERSITY EXPO 2022

น้อง ๆ ที่สามารถเข้าร่วมมหกรรม THAILAND UNIVERSITY EXPO 2022 ในแต่ละศูนย์ติว สามารถเข้าไปในลิ้งก์นี้เพื่อดาวน์โหลดรูปภาพทั้งหมด ผ่าน Google Drive ตามลิ้งก์ด้านล่าง

ประมวลภาพมหกรรม THAILAND UNIVERSITY EXPO 2022

จ.อุบลราชธานี

1 ตุลาคม 2565

ดาวน์โหลดภาพ คลิก!

จ.ศรีสะเกษ

2 ตุลาคม 2565

ดาวน์โหลดภาพ คลิก!

จ.ขอนแก่น 1

8 ตุลาคม 2565

ดาวน์โหลดภาพ คลิก!

หาดใหญ่ จ.สงขลา

13 ตุลาคม 2565

ดาวน์โหลดภาพ คลิก!

จ.สุราษฎร์ธานี

15 ตุลาคม 2565

ดาวน์โหลดภาพ คลิก!

จ.เชียงใหม่

22 ตุลาคม 2565

ดาวน์โหลดภาพ คลิก!

จ.พิษณุโลก

24 ตุลาคม 2565

ดาวน์โหลดภาพ คลิก!

กรุงเทพมหานคร

29 ตุลาคม 2565

ดาวน์โหลดภาพ คลิก!

จ.ชลบุรี

30 ตุลาคม 2565

ดาวน์โหลดภาพ คลิก!

จ.นครราชสีมา

5 พฤศจิกายน 2565

ดาวน์โหลดภาพ คลิก!

จ.บุรีรัมย์

6 พฤศจิกายน 2565

ดาวน์โหลดภาพ คลิก!

จ.อุดรธานี

12 พฤศจิกายน 2565

ดาวน์โหลดภาพ คลิก!

จ.สกลนคร

26 พฤศจิกายน 2565

ดาวน์โหลดภาพ คลิก!

กรุงเทพมหานคร II

10 ธันวาคม 2565

ดาวน์โหลดภาพ คลิก!

ขอนแก่น II

14 มกราคม 2566

ดาวน์โหลดภาพ คลิก!