กำหนดการสอบ NETSAT มข. ครั้งที่ 2 วันรับสมัครสอบ 1-15 ม…

กำหนดการสอบ NETSAT มข. ครั้งที่ 2

    • วันรับสมัครสอบ 1-15 มิถุนายน 2565
    • ประกาศผังที่นั่งสอบ 15 กรกฎาคม 2565
    • วันสอบ NETSAT 20-21 สิงหาคม 2565
    • ประกาศคะแนนสอบ 4 กันยายน 2565

ขอขอบคุณข้อมูลจาก : netsat.kku.ac.th

J Knowledge Admin – ผู้เขียน

พี่แอดมิน เจ โนว์เลจ