พี่เจ มายกตัวอย่างเกรดเฉลี่ยและสัดส่วนคะแนน ระบบTCASให้…

วิธีคำนวณคะแนน tcas

น้องๆ Dek66 มาเช็คด่วน วิธีคำนวณคะแนน TCAS

ตัวอย่างคะแนน tcas

พี่เจ มายกตัวอย่างเกรดเฉลี่ยและสัดส่วนคะแนน ระบบTCASให้น้องๆดูครับ โดยมีสัดส่วนคะแนนกับคะแนนที่ได้ดังนี้

  1.  GPAX สัดส่วนคะแนน 15% เกรดที่ได้ 3.43
  2. TGAT สัดส่วนคะแนน 20% คะแนนที่ได้ 73 คะแนน
  3. TPAT5 สัดส่วนคะแนน 25% คะแนนที่ได้ 82 คะแนน
  4. A-Level ภาษาอังกฤษ สัดส่วนคะแนน 20% คะแนนที่ได้ 69 คะแนน
  5. A-Level ภาษาไทย สัดส่วนคะแนน 20% คะแนนที่ได้ 75 คะแนน
การแปลงคะแนนและแปลงสัดส่วน

แปลงคะแนนเกรด

นำเกรดที่ได้ไปคูณกับ 25 เช่น

GPAX 4.00 x 25 = 100

GPAX 3.49 x 25 = 87.25

แปลงคะแนนสัดส่วน

ให้แปลงค่าสัดส่วนคะแนน โดยเติม 0.

เช่น  20% เป็น 0.20 30% เป็น 0.30

         15% เป็น 0.15     10% เป็น 0.10

การคำนวณคะแนนและรวมผลลัพธ์

ผลลัพธ์ที่ได้จากการคำนวณ ก็จะออกมาเป็นผลคะแนน TCAS ที่คำนวณได้ เต็ม 100 คะแนนนั่นเอง

สามารถเช็คเกณฑ์คะแนนและสัดส่วนคะแนนได้ที่ https://www.mytcas.com/universities

การสอบ A-Level ใกล้เข้ามาแล้วต้องรีบเตรียมตัวกันด้วยนะครับ

สแกนเข้ากลุ่ม TCAS

หนังสือสรุปเนื้อหาทุกวิชา TCAS

สั่งซื้อหนังสือ TCAS