ตารางวีดีโอทบทวน J SUMMER INTENSIVE CAMP 2023

14 มี.ค. 66 ภาษาอังกฤษ
09.00-12.00 น. 13.00-16.00 น.

*วีดีโอทบทวนเวลา 17.00-19.00 น. ไม่สามารถ Record ได้*

19 เมษายน 2566 J SPORT DAY

วันหยุดช่วงเทศกาลสงกรานต์

19 เมษายน 2566 วันหยุด

กีฬาสี J SPORT DAY 2023