เส้นทางสอบติด พิชิตมหาวิทยาลัย

บริษัท ดีพร้อมวิทยา จำกัด ในนามสถาบันกวดวิชา เจ โนว์เลจ ได้จัดกิจกรรมแนะแนวการรับเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ภายใต้รายการ “เส้นทางสอบติด พิชิตมหาวิทยาลัย ถอดรหัสรับเข้า TCAS66-67” เพื่อให้ความรู้และสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับเกณฑ์การรับเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาในระบบ TCAS อีกทั้งยังเป็นโอกาส ที่นักเรียน ผู้ติดตาม และผู้ที่สนใจได้สอบถามและรับข้อเสนอแนะที่ดี เพื่อให้นักเรียนพิจารณาและตัดสินใจ ในการยื่นเข้าศึกษาในระดับอุดมศึกษาต่อไป โดยมีกลุ่มเป้าหมายที่นักเรียนที่กำลังเลื่อนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-5-6 หรือ TCAS66-67-68 โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น

กิจกรรมที่ผ่านมา

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

24 มีนาคม 2565

นักศึกษาราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

1 เมษายน 2565

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ลาดกระบัง (สจล.)

21 เมษายน 2565

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

5 พฤษภาคม 2565