หนังสือเตรียมสอบ NETSAT มข. เล่มเดียวครบทั้ง SAT I และ SAT II
ฟรี! คอร์สติว 21 ชม. พิชิต NETSAT มข. 65

นับถอยหลังวันสอบ NETSAT

 
 

สิ่งที่ได้รับ

1. หนังสือเตรียมสอบ NETSAT มข. 65

2. คอร์สติวสอบ NETSAT 21 ชม. เต็ม!

3. ปฏิทินการสอบ NETSAT ครั้งที่ 1 และ 2

4. ตารางการสอบ NETSAT ปีการศึกษา 2565

5. ตารางแสดงคณะ/สาขาที่เปิดรับ จำนวนรับ และรายวิชาที่ใช้คัดเลือก รอบที่ 2 โควตาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ปีการศึกษา 2565)

SAT I ความฉลาดรู้ทั่วไป

SAT I ความฉลาดรู้ทั่วไป

1. ความฉลาดรู้ทั่วไป ด้านภาษาไทย ด้านภาษาอังกฤษ 

2. ความฉลาดรู้ทั่วไป ด้านคณิตศาสตร์

NETSAT I Eng
NETSAT I Math

SAT II ความฉลาดรู้เฉพาะด้าน

SAT II ความฉลาดรู้เฉพาะด้าน
  1. ความฉลาดรู้เฉพาะด้าน วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
  2. ความฉลาดรู้เฉพาะด้าน ฟิสิกส์
  3. ความฉลาดรู้เฉพาะด้าน เคมี
  4. ความฉลาดรู้เฉพาะด้าน ชีววิทยา
NETSAT II Sci
NETSAT 2
NETSAT 2
SAT II ความฉลาดรู้เฉพาะด้าน

1.ความฉลาดรู้เฉพาะด้าน วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี

2.ความฉลาดรู้เฉพาะด้าน ฟิสิกส์

3.ความฉลาดรู้เฉพาะด้าน เคมี

4.ความฉลาดรู้เฉพาะด้าน ชีววิทยา

ตัวอย่างหนังสือ

ตัวอย่างหนังสือ

คุณสมบัติ

คุณสมบัติ

       ✔สรุปกระชับ
       ✔เนื้อหาแม่นยำ
       ✔ครบถ้วนทุกความฉลาดรู้ตามโครงสร้างข้อสอบ NETSAT มข. 65
       ✔แนวข้อสอบ NETSAT มข. แน่นๆ
       ✔เฉลยละเอียดในเล่มทุกข้อ พร้อมเทคนิคคิดลัดตัดช้อย
       ✔หนังสือครบคุณภาพ 500 หน้า ฟรีถึงบ้าน
       ✔สำหรับสอบเข้าทุกคณะ ทุกสาขา รอบ 2 โควตา มข.
       ✔เขียนโดยทีมสุดยอดติวเตอร์คุณภาพจากรั้ว มข. และจุฬาฯ


💯การันตีด้วยผลงานลูกศิษย์สอบติดจริงโควตา มข. 64 จำนวนมาก
ใหม่ล่าสุดสำหรับน้อง ม. 5 – 6 เตรียมสอบเข้ารอบโควตา ม.ขอนแก่น (รอบ 2)
💚การันตีด้วยผลงานพี่ๆศิษย์เก่าค่าย J knowledge สอบจริง! ติดจริง! รอบ2 โควตา มข. จากหลากหลายสายคณะ
💚ผลงานจริงสอบสมรรถนะ มข. (คณิตฯ) 100 คะแนนเต็ม 💯 และคะแนนสอบ 97.5 , 95 , 92.5 คะแนน เข้ากลุ่มลับติวได้ทันที
ในเล่มครบถ้วนทุกหัวข้อตามโครงสร้างข้อสอบ NETSAT มข. 65
🔥ฟรี คอร์สติวสรุปเนื้อหา NETSAT มข. และเฉลยอธิบายละเอียดแนวข้อสอบ NETSAT มข. ครบ จบ พร้อมสอบ ทั้งหมด 21 ชั่วโมง สั่งซื้อแล้ว เข้ากลุ่มลับติวได้ทันที ฟรี!!!!!