กิจกรรมจาก Jknowledge

กรอกรับสิทธิ์ราคาพิเศษ

รายละเอียด ติวเข้มทุกวิชา พิชิต A-Level/Netsat กับ J Summer Camp 2025
 • i.คอร์สเรียนปูพื้นฐานทุกวิชา สุดพรีเมียม พร้อมติวเข้ม พิชิต A-Level/Netsat
 • ii.สำหรับ ม.5-4 (DEK 69-70-71)
 • iii. ณ ตึก J Knowledge
 • iv.จาก ปกติ 36,000. – ลงทะเบียนรักษาสิทธิ์วันนี้ลด เหลือเพียง 28,000. –
เตรียมติดหมอ MED CAMP 2023 3 วัน 2 คืน
 • i.กิจกรรมเตรียมติดหมอ 3 วัน 2 คืน
 • ii.จุดจัดกิจกรรม
 • กรุงเทพฯ 10-12 ส.ค. 67
 • ขอนแก่น 7-9 ต.ค. 67
 • กรุงเทพฯ 12-14 ต.ค. 67
 • ชลบุรี 16-18 ต.ค. 67
 • เชียงใหม่ 22-24 ต.ค. 67
 • หาดใหญ่ 27-29 ต.ค. 67
 • iii.ราคา
 • จากปกติ 9,900 .-
 • 1-3 คน 5,400 .-
 • 4-5 คน 5,100 .-
 • 6-9 คน 4,900 .-
 • 10+ คน 4,500 .-
เตรียมติด ENGINEER CAMP 2024
 • i.เตรียมติดคณะวิศกรรมศาสตร์ 3 วัน 2 คืน
 • ii.จุดจัดกิจกรรม
 • กรุงเทพฯ 20-22 ก.ค. 67
 • ขอนแก่น 7-9 ต.ค. 67
 • กรุงเทพฯ 12-14 ต.ค. 67
 • ชลบุรี 16-18 ต.ค. 67
 • เชียงใหม่ 22-24 ต.ค. 67
 • หาดใหญ่ 27-29 ต.ค. 67
 • iii.ราคา
 • 1-3 คน 5,400 .-
 • 4-5 คน 5,100 .-
 • 6-9 คน 4,900 .-
 • 10+ คน 4,500 .-
เตรียมติด Port CAMP 2024
 • i.เตรียมติดพอร์ต 3 วัน 2 คืน
 • ii.จุดจัดกิจกรรม
 • ขอนแก่น 20-22 ก.ค.67
 • หาดใหญ่ 27-29 ก.ค.67
 • ชลบุรี 27-29 ก.ค.67
 • เชียงใหม่ 10-12 ส.ค.67
 • กรุงเทพฯ 10-12 ส.ค.67
 • iii.ราคา
 • 1-3 คน 5,400 .-
 • 4-5 คน 5,100 .-
 • 6-9 คน 4,900 .-
 • 10+ คน 4,500 .-