PORT Camp October 2023

ลิงค์แบบฟอร์มลงทะเบียน สำหรับน้องๆค่ายเตรียมติดพอร์ตจุดต่างๆ เพื่อรับเกียรติบัตรและใช้ในการทำกิจกรรมในวันค่าย

1. จุดขอนแก่น วันที่ 12-14 มี.ค. 67 2. จุดกรุงเทพฯ(1) วันที่ 20-22 มี.ค. 67 3. จุดชลบุรี วันที่ 24-26 มี.ค. 67 4. จุดพิษณุโลก วันที่ 31 มี.ค.-2 เม.ย. 67 5. จุดเชียงใหม่ วันที่ 19-21 เม.ย. 67 6. จุดกรุงเทพฯ(2) วันที่ 23-26 เม.ย. 67 7. จุดหาดใหญ่ วันที่ 28-30 เม.ย. 67