ค่ายเตรียมวิศวะ2023

แบบฟอร์มลงทะเบียน 4 จุดติวทั่วประเทศ

ขอนแก่น 8-10 ตุลาคม 66 กรุงเทพฯ 13-15 ตุลาคม 66 หาดใหญ่ 21-23 ตุลาคม 66 เชียงใหม่ 28-30 ตุลาคม 66