EN Camp 2024

ลิงค์แบบฟอร์มลงทะเบียน สำหรับน้องๆค่ายเตรียมวิศวะจุดต่างๆ เพื่อรับเกียรติบัตรและใช้ในการทำกิจกรรมในวันค่าย

1. จุดขอนแก่น วันที่ 9-11 มี.ค. 67 2. จุดกรุงเทพฯ(1) วันที่ 17-19 มี.ค. 67 3. จุดชลบุรี วันที่ 21-23 มี.ค. 67 4. จุดเชียงใหม่ วันที่ 28-30 มี.ค. 67 5. จุดกรุงเทพฯ(2) วันที่ 20-22 เม.ย. 67 6. จุดหาดใหญ่ วันที่ 25-27 เม.ย. 67