มาร่วมค้นหาตัวเอง มุ่งสู่คณะที่ใช่
พร้อมพิชิต สอบติด คณะสายแพทย์

พบกัน 12 จังหวัดทั่วประเทศ

รับสิทธิ์ราคาพิเศษ

คณะสายแพทย์
จะใช่สำหรับเราหรือไม่?

แพทย์-ทันตะ-เภสัช-สัตวแพทย์ เทคนิคการแพทย์-สหเวช-สาธารณสุข

มาค่ายเตรียมแพทย์ จะเจออะไรบ้าง

มา...ค้นหาตัวเอง กับคณะสายเเพทย์

ค้นหาตัวเอง วางแผนเส้นทางติดหมอกับพี่หมอตัวจริง

มา...ติวเข้ม TPAT1 ความถนัดฯแพทย์ กสพท

ติวเข้มวิชาหลักที่จะใช้สอบแพทย์ ติวเข้ม เจาะลึก ความถนัดแพทย์ กสพท. TPAT1 (ม.ต้น ม.ปลาย เรียนได้)

มา...ทำ Gross Anatomy Lab Basic life support by CPR

ทำ Lab สายแพทย์ 4 Lab & 4 Workshop โดยพี่ๆ สายแพทย์ ลงมือทำจริงทุกคน

มา...ลงมือปฏิบัติจริง เก็บผลงานใส่ PORTFOLIO

เก็บผลงานของตัวเองไว้ใส่ประกอบ ยื่นในรอบที่ 1 PORTFOLIO ได้

มา...วางแผนเส้นทาง พิชิตคณะสายแพทย์

เจาะลึกเกณฑ์รับเข้ากลุ่มคณะสายแพทย์

ในค่ายติวเตรียมแพทย์ จะได้รับอะไรบ้าง

Portfolio Template

รับ Template Portfolio ที่สามารถปรับแก้ไขเป็นของตัวเองได้

เสื้อกาวน์ & อุปกรณ์ สำหรับทำ Lab และอื่นๆ

ฟรี เสื้อกาวน์รวมไปถึงอุปกรณ์ ปฏิบัติการต่างๆ ได้ครบทุกคน

วุฒิบัตรผ่านการอบรม วิชาการและเชิงปฏิบัติการ

วุฒิบัตร 2 ภาษา

รับสิทธิ์ราคาพิเศษ

มาพบกัน 12 จังหวัดทั่วประเทศ

 • ขอนแก่น
  15-17 มี.ค. 66
 • นครราชสีมา
  19-21 มี.ค. 66
 • อุบลราชธานี
  24-26 มี.ค. 66
 • กรุงเทพฯ
  29-31 มี.ค. 66
 • ชลบุรี
  2-4 เม.ย. 66
 • พิษณุโลก
  6-8 เม.ย. 66
 • เชียงใหม่
  18-20 เม.ย. 66
 • นครศรีธรรมราช
  22-24 เม.ย. 66
 • หาดใหญ่
  27-29 เม.ย. 66
 • ภูเก็ต
  1-3 พ.ค. 66
 • กรุงเทพฯ 2
  11-13 พ.ค. 66
 • ขอนแก่น 2
  11-13 พ.ค. 66

ศิษย์ค่ายเจ ติดสายหมอ ตัวจริง

...

ปอย แพทย์ มข. (CPIRD)

อิทธิพล หาญสีอาจ

...

มิวสิค แพทย์ มทส.

ปุญญาวีร์ บุญเจริญ

...

เจนนี่ สัตวแพทย์ จุฬาฯ

เจนนี่ เจนจิรา แสงมาศ

...

เฟิร์ส เภสัช มข.

พัฒนภูมิ เลิศภัทรพาณิชย์

...

ปอนด์ พยาบาล ม.มหิดล

อรดี อาภรณ์กุล

...

น้ำหนึ่ง สัตวแพทย์ มข.

กันต์ฤทัย ชัยมงคลลาภ

...

พิณ สหเวชศาสตร์ จุฬาฯ

มธุรกาญจน์ ศรีบุญเรือง

...

เป้ สัตวแพทย์ ม.เกษตรศาสตร์

คมวิศิษฏิ์ จบเจนภัย

กรอกเพื่อรับสิทธิ์ราคาพิเศษ