เข้ากลุ่มไลน์สำหรับผู้ปกครอง

เพื่อรับข้อมูลข่าวสาร กำหนดการ และชมภาพกิจกรรมค่ายเตรียมติดหมอ

รับข้อมูลข่าวสาร กำหนดการ หรือชมภาพกิจกรรม MED CAMP 2024 คลิก!