ถอดรหัส DEK66-67-68

เพื่อให้ความรู้และสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับเกณฑ์การรับเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา สำหรับนักเรียนที่กำลังเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-5-6

ดาวน์โหลดถอดรหัส คลิก!