ตารางวีดีโอติวและเฉลยข้อสอบ ก.พ. รายวิชา

วีดีโอติวและเฉลยข้อสอบ ก.พ. ล่าสุด

พิเศษสำหรับลูกศิษย์ J ก.พ. Tutor

ลิงก์เข้าสู่วีดีโอแต่ละวิชา จะสามารถเข้ารับชมได้ก็ต่อเมื่อได้รับการอนุมัติเข้ากลุ่มปิดเรียบร้อยแล้ว