เข้ากลุ่มรับข้อมูลเกณฑ์รับเข้าในสายแพทย์วิทย์สุขภาพ

เข้ากลุ่ม LINE เพื่อรับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการรับเข้าของคณะในสายแพทย์วิทยาศาสตร์สุขภาพ พร้อมทั้งรวบรวมเกณฑ์การรับเข้าของคณะทางสายแพทย์วิทยาศาสตร์สุขภาพ ของมหาวิทยาลัยชั้นนำทั่วประเทศไทย…