J ก.พ. Tutor
เข้ากลุ่ม J ก.พ. Tutor เพื่อรับ
  • รับข้อสอบจริง ก.พ. ปีเก่า 
  • รับข้อสอบจริง ก.พ. ปีล่าสุด
  • รับข่าวสารการสอบ ก.พ. ก่อนใคร
  • ถาม-ตอบ ข้อสังสัยกับสนาม ก.พ.
  • แชร์เทคนิคในการทำข้อสอบ ก.พ.
  • มีสรุปเนื้อหา ก.พ. ก่อนสอบให้ทุกวิชา
คลิกเพื่อเข้ากลุ่ม