หนังสือสรุปเนื้อหา ม.ปลาย TCAS เกณฑ์ใหม่

รายละเอียดสินค้า

หนังสือสรุปเนื้อหา ม.ปลาย เตรียมสอบTCAS พิชิตTCAS66 #DEK65 66 67 68 เกณฑ์ใหม่ ต้องมี 📌📌

สรุปเนื้อหา ม.ปลาย ครบทุกวิชา ทุกเนื้อหา ที่ออกสอบ ทุกสนามสอบ TGAT/TPAT A-Leval 🙆🏻‍♀️

⚡️⚡️รวมสรุปเนื้อหา ม.ปลาย พิชิต TCAS66 เกณฑ์ใหม่ ที่ออกสอบบ่อยที่สุด

⚡️⚡️ พร้อมสอบ TCAS66 ครบทุกวิชาในเล่มเดียว เด็กม.ปลายต้องมี

✅ หนังสือที่รวมสรุปเนื้อหา ม.ปลาย สำหรับทบทวนเนื้อหา สรุปสาระสำคัญ เตรียมพร้อมก่อนเข้าห้องสอบ พร้อมวิดีโอติวสรุปแบบละเอียด กว่า 25 ชม.

✅ สรุปสาระสำคัญ เนื้อหาครบ 7 วิชา ในเล่มเดียว คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

ทำไมต้องอ่านหนังสือเล่มนี้!

 1. สรุปประเด็นสำคัญ เจาะประเด็นที่ออกสอบบ่อยที่สุดทั้ง 7 วิชา
 2. FREE! คอร์สติวสรุปเนื้อหาม.ปลาย อธิบายเน้น เจาะประเด็นที่ออกสอบ กว่า 25 ชม.
 3. เล่มเดียวจบครบทุกวิชา เตรียมตัวเข้าห้องสอบได้เลย

⭐️สิ่งที่น้อง ๆ จะได้รับ จากหนังสือสรุปเนื้อหา ม.ปลาย TCAS เกณฑ์ใหม่ ⭐️

 1. หนังสือสรุป เนื้อหาม.ปลาย ครบทั้ง 7 วิชา
 2. คอร์สเฉลยละเอียดข้อสอบทุกวิชา กว่า 25 ชม.
 3. เนื้อหาตามโครงสร้างของข้อสอบ TCAS66 เกณฑ์ใหม่
 4. แนะนำการอ่านหนังสือเพื่อเตรียมตัวสอบ
 5. ปฏิทินการอ่านหนังสือเตรียมสอบ TCAS เกณฑ์ใหม่
 6. Template Study plan เพื่อวางแผนในการอ่านหนังสือและวางเป้าหมาย

⭐️สิ่งที่ต้องรู้กับสนามสอบ TCAS66-67⭐️

 1. ระบบ TCAS (Thai University Center Admission System) ปัจจุบันมีทั้งหมด 4 รอบ ดังนี้ รอบที่ 1 Portfolio รอบที่ 2 Quota โควต้า รอบที่ 3 Admission รอบที่ 4 Direct Admission รับตรงอิสระ
 2. TGAT (Thai General Aptitude Test) เป็นการสอบวัดสมรรถนะทั่วไป คะแนนเต็ม 100 คะแนน ค่าสมัครสอบ 140 บาท ใช้เวลาสอบ 3 ชั่วโมง โดยข้อสอบจะถูกแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้ ทักษะภาษาอังกฤษ , การใช้เหตุผลเชิงปริมาณและการคิดอย่างมีตรรกะ และ สมรรถนะในการทำงานในอนาคต
 3. TPAT (Thai Professional Aptitude Test) เป็นการสอบความถนัดวิชาชีพ คะแนนเต็ม 100 คะแนน ค่าสมัครสอบ วิชาละ 140 บาท ใช้เวลาสอบราบวิชาละ 3 ชั่วโมง (ยกเว้น กสพท. ใช้เวลาสอบ 3 ชั่วโมง 15 นาที (ส่วนที่1 = 1 ชั่วโมง 15 นาที ส่วนที่2 & 3 = 1 ชั่วโมง)) แบ่งออกเป็น 5 กลุ่ม ดังนี้ TPAT1 กสพท. , TPAT2 ศิลปกรรมศาสตร์ , TPAT3 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และวิศวกรรมศาสตร์ , TPAT4 สถาปัตยกรรม (ไม่มีการสอบวาดรูป) และ TPAT5 ครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์
 4. A-Level หรือในชื่อเดิมคือ วิชาสามัญ เป็นการวัดความรู้เชิงวิชาการ สอบวิชาละ 1.30 ชั่วโมง คะแนนเต็มวิชาละ 100 คะแนน ค่าสมัครสอบวิชาละ 140 บาท โดยมีรูปแบบการสอบ คือ มรวิชาทั้งหมด 15 วิชา สามารถเลือกสอบได้ 10 วิชา ดังต่อไปนี้ คณิตศาสตร์ประยุกต์1 , คณิตศาสตร์ประยุกต์2 , วิทยาศาสตร์ประยุกต์ , ฟิสิกส์ , เคมี , ชีววิทยา , ภาษาไทย , สังคมศึกษา , ภาษาอังกฤษ และ ภาษาต่างประเทศอื่นๆ

#หนังสือเตรียมสอบ #หนังสือสรุปมปลาย #หนังสือสรุปเนื้อหาทุกวิชา #สรุปTCAS #สรุปชีวะ #สรุปคณิต #สรุปเคมี #สรุปฟิสิกส์ #สรุปภาษาไทย #สรุปภาษาอังกฤษ #สรุปสังคม #เตรียมสอบมปลาย #รวมเนื้อหามปลาย #ติวสอบ #เข้ามหาลัย #เด็ก65 #TCAS65 #TCAS66 #dek67 #dek66 #dek65 #dek64

***สำหรับน้องๆ ที่สแกน Qr Code ไม่ได้/หรือไม่ได้รับ Qr Code สามารถทักแอดมินได้เลยครับ***

สินค้าขายดี

หนังสือติวสอบ NETSAT มข

หนังสือเตรียมสอบ NETSAT มข. เล่มเดียวครบทั้ง SAT I และ SAT II ฟรี! คอร์สติว 21 ชม. พิชิต NETSAT มข. 65

หนังสือสรุปเนื้อหา ม.ปลาย TCAS 65-66 เกณฑ์ใหม่ สสวท. ฟรีคอร์สติว 25 ชม.