คอร์สติว A-Level 20 ชม.
ภาพรวมรายวิชาคณิตศาสตร์ EP.1 เฉลยละเอียดข้อที่ 1 - 5 EP.2 เฉลยละเอียดข้อที่ 6 - 10 EP.3 เฉลยละเอียดข้อที่ 11 - 15 EP.4 เฉลยละเอียดข้อที่ 16 - 20 EP.5 เฉลยละเอียดข้อที่ 21 - 25 EP.6 เฉลยละเอียดข้อที่ 26 - 30
EP.1 ฟิสิกส์ ข้อ 1 - 10 EP.2 ฟิสิกส์ ข้อ 11 - 20 EP.3 ฟิสิกส์ ข้อ 21 - 30
EP.1 เคมีข้อ 1 - 10 EP.2 เคมีข้อ 11 - 20 EP.3 เคมีข้อ 21 - 30 EP.4 เคมีข้อ 31 - 35
EP1. ชีววิทยา ข้อ 1 - 10 EP2. ชีววิทยา ข้อ 11 - 20 EP.3 ชีววิทยา ข้อ 21 - 30 EP.4 ชีววิทยา ข้อ 31 - 40
EP.1 ภาษาไทย ข้อ 1 - 10 EP.2 ภาษาไทย ข้อ 11 - 20 EP.3 ภาษาไทย ข้อ 21 - 30 EP.4 ภาษาไทย ข้อ 31 - 40 EP.5 ภาษาไทย ข้อ 41 - 50
EP.1 ภาษาอังกฤษ ข้อ 1 - 20 EP.2 ภาษาอังกฤษ ข้อ 21 - 32 EP.3 ภาษาอังกฤษ ข้อ 33 - 44 EP.4 ภาษาอังกฤษ ข้อ 45 - 52 EP.5 ภาษาอังกฤษ ข้อ 53 - 60 EP.6 ภาษาอังกฤษ ข้อ 61 - 75 EP.7 ภาษาอังกฤษ ข้อ 76 - 80
EP.1 สังคมศึกษา ข้อ 1 - 10 EP.2 สังคมศึกษา ข้อ 11 - 20 EP.3 สังคมศึกษา ข้อ 21 - 35 EP.4 สังคมศึกษา ข้อ 36 - 50