กสพท คืออะไร ? ต้องสอบอะไรบ้าง ? TPAT1 และ กสพท 67 อัพเดท ล่าสุด

กสพท คืออะไร ?

กสพท คือ ชื่อย่อ “กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย” ประกอบไปด้วย 4 ได้แก่ คณะแพทยศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ และคณะเภสัชศาสตร์ ของมหาวิทยาลัยในประเทศไทย และได้เข้าร่วมการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษากับระบบ TCAS ในรอบที่ 3 (รอบ Admission)