ค่ายเตรียมติด PORT ทุกคณะ ทุกมหา'ลัย

เตรียมพร้อมให้ติด
ตั้งแต่รอบพอร์ต ทำกิจกรรม
พร้อมรับเกียรติบัตรครบ 5 ด้าน

"จบค่ายได้พอร์ตส่วนตัวทุกคน"

มาทำอะไรในค่ายเตรียมติดพอร์ต

ด้านจิตอาสา
ด้านภาวะผู้นำ
ด้านสิ่งแวดล้อม
ด้านคุณธรรม จริยธรรม
ด้านการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด
มาวางแผนการเรียนกับรุ่นพี่ที่ติดรอบพอร์ตทุกสายคณะ

มาวางแผนการเรียนกับรุ่นพี่ที่ติดรอบพอร์ตทุกสายคณะ

แนะแนวเกณฑ์รอบพอร์ตของมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ

มาเตรียมพอร์ตรายบุคคล ให้สอบติดตั้งแต่รอบแรก พร้อมแนะแนวเกณฑ์รอบพอร์ตของมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ

รวมสิ่งที่น้อง ๆ จะได้รับ
จากค่ายเตรียมติดพอร์ต

ได้รับเกียรติบัตรครบ 5 ด้าน

1.ได้รับเกียรติบัตรครบ 5 ด้าน

จากหน่วยงานรัฐและเอกชน ใช้ยื่นได้จริง
เตรียมพอร์ตรายบุคคล จบค่ายได้พอร์ตส่วนตัว

2.ได้เตรียมพอร์ตรายบุคคล จบค่ายได้พอร์ตส่วนตัว

ได้หนังสือเตรียมพอร์ต เนื้อหาแน่น

3.ได้หนังสือเตรียมพอร์ต เนื้อหาแน่น รวมทุกเรื่องที่ต้องรู้เกี่ยวกับ PORTFOLIO

จุดติว On-Site ช่วงปิดเทอมซัมเมอร์

 • กรุงเทพฯ (2)
  23 - 25 เม.ย. 67
 • หาดใหญ่
  28 - 30 เม.ย. 67

จุดติว On-Site วันหยุดยาว

 • เชียงใหม่
  1 - 3 มิ.ย. 67
 • กรุงเทพฯ
  1 - 3 มิ.ย. 67
 • ขอนแก่น
  20 - 22 ก.ค. 67
 • หาดใหญ่
  27 - 29 ก.ค. 67
 • ชลบุรี
  27 - 29 ก.ค. 67
 • กรุงเทพฯ (2)
  10 - 12 ส.ค. 67

จุดติว On-Site ช่วงปิดเทอมตุลา

 • ขอนแก่น
  10 - 12 ต.ค. 67
 • กรุงเทพฯ
  15 - 17 ต.ค. 67
 • ชลบุรี
  19 - 21 ต.ค. 67
 • เชียงใหม่
  25 - 27 ต.ค. 67

รีวิวความประทับใจจากน้องๆ ที่มาค่ายนี้

รีวิว กิจกรรมค่าย เตรียม ติด พอร์ต
รีวิว กิจกรรมค่าย เตรียม ติด พอร์ต
รีวิว กิจกรรมค่าย เตรียม ติด พอร์ต

ศิษย์เก่าคนเก่ง by J Knowledge Tutor

...

แพทย์ มข.

เจมส์ นวพล ลิมป์ทวีชัย

...

สัตวแพทย์ จุฬาฯ ทุนจุฬาฯชนบท

เจนนี่ เจนจิรา แสงมาศ

...

พยาบาลพระบรมฯ

เฟิร์น ภัทรจาริน กองกะมุด

...

เภสัช ม.บูรพา

แบงค์ อัษฎาวุธ สุมติวิทย์

...

พยาบาล ม.มหิดล

ปอนด์ อรดี อาภรณ์กุล

...

วิศวะ มอ

ออย ณัฐวดี ฉวีนวน

...

ศึกษาศาสตร์ ภาษาไทย มข. ครูคืนถิ่น'61

ช่อ ช่อผกา แต่งสุวรรณ

...

บริหารธุรกิจฯ มข.

ธัญ ธัญกาญจน์ วะบุตร

ลงชื่อรับราคาพิเศษ

ยินยอมการใช้งานคุกกี้และข้อมูลอุปกรณ์เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ ประสบการณ์ที่ดี และติดตามพฤติกรรมผู้เข้าชมเว็บไซต์เพื่อแสดงโฆษณาที่เหมาะสม

Messenger

สมัครตอนนี้