ค่ายเตรียมติดหมอ 12 จุดทั่วไทย

สำหรับผู้ที่ชำระค่ามัดจำหรือจ่ายค่าชำระแล้ว ให้กรอกฟอร์มให้ตรงตามจุดที่ตนเข้าร่วม
 

ค่ายเตรียมติดหมอ ตุลาคม

1. จุดขอนแก่น วันที่ 7-9 ต.ค. 66 2. จุดกรุงเทพฯ วันที่ 12-14 ต.ค. 66 3. จุดชลบุรี วันที่ 15-17 ต.ค. 66 4. จุดหาดใหญ่ วันที่ 20-22 ต.ค. 66 5. จุดเชียงใหม่ วันที่ 27-29 ต.ค. 66