ค่ายเตรียมติดหมอ 12 จุดทั่วไทย

สำหรับผู้ที่ชำระค่ามัดจำหรือจ่ายค่าชำระแล้ว ให้กรอกฟอร์มให้ตรงตามจุดที่ตนเข้าร่วม