มาค้นหาตัวเอง
Thailand TCAS Multiverse Workshop and Portfolio
7 จุดติวทั่วประเทศ

รับสิทธิ์ราคาพิเศษ

มากิจกรรมนี้ จะเจออะไรบ้าง

มา...ค้นหาตัวเอง กับสายคณะต่างๆ

ค้นหาตัวเอง วางแผนเส้นทางสอบติดคณะในฝัน

WORKSHOP ค้นหาตัวเอง ลงมือปฏิบัติจริง

ลงมือทำWorkshops ทุกสายคณะ

วิชาการเข้มข้น

ติวกับสุดยอดติวเตอร์ชั้นนำ ระดับประเทศ

มา...วางแผนเส้นทาง พิชิตคณะที่ใช่

เจาะลึกเกณฑ์รับเข้าในแต่ละรอบ

พาทำ...PORTFOLIO

เก็บผลงานของตัวเองไว้ใส่ประกอบ ยื่นในรอบที่ 1 PORTFOLIO ได้

7 จุดติวทั่วประเทศ

 • นครราชสีมา
  4 พ.ย. 66
 • พิษณุโลก
  11 พ.ย. 66
 • หาดใหญ่
  19 พ.ย. 66
 • ชลบุรี
  25 พ.ย. 66
 • ขอนแก่น
  2 ธ.ค. 66
 • กรุงเทพฯ
  9 ธ.ค. 66
 • เชียงใหม่
  16 ธ.ค. 66

ศิษย์ค่ายเจ ติวจริง ติดจริง ตรวจสอบได้

...

แพทย์ มข.

เจมส์ นวพล ลิมป์ทวีชัย

...

สัตวแพทย์ จุฬาฯ ทุนจุฬาฯชนบท

เจนนี่ เจนจิรา แสงมาศ

...

พยาบาลพระบรมฯ

เฟิร์น ภัทรจาริน กองกะมุด

...

เภสัช ม.บูรพา

แบงค์ อัษฎาวุธ สุมติวิทย์

...

พยาบาล ม.มหิดล

ปอนด์ อรดี อาภรณ์กุล

...

วิศวะ มอ

ออย ณัฐวดี ฉวีนวน

...

ศึกษาศาสตร์ ภาษาไทย มข. ครูคืนถิ่น'61

ช่อ ช่อผกา แต่งสุวรรณ

...

บริหารธุรกิจฯ มข.

ธัญ ธัญกาญจน์ วะบุตร

กรอกเพื่อรับสิทธิ์ราคาพิเศษ