ค้นหาตัวเอง
เตรียมสอบติดสายคณะวิศวกรรมศาสตร์
6 จุดติวทั่วประเทศ

รับสิทธิ์ราคาพิเศษ

มาค่ายนี้ จะเจออะไรบ้าง

มา...ค้นหาตัวเอง กับคณะสายวิศกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี

ค้นหาตัวเอง วางแผนเส้นทางสอบติดคณะในฝัน

WORKSHOP ค้นหาตัวเอง ลงมือปฏิบัติจริง

ลงมือทำWorkshops สายวิศวกรรมศาสตร์

วิชาการเข้มข้น ติว ติด พิชิต TPAT3

ปูพื้นฐาน เริ่มจากง่ายไปหายาก ติวกับสุดยอดติวเตอร์ชั้นนำ ระดับประเทศ

มา...วางแผนเส้นทาง พิชิตคณะที่ใช่

เจาะลึกเกณฑ์รับเข้า

มา...ลงมือปฏิบัติจริง เก็บผลงานใส่ PORTFOLIO

เก็บผลงานของตัวเองไว้ใส่ประกอบ ยื่นในรอบที่ 1 PORTFOLIO ได้

6 จุดติวทั่วประเทศ

 • ขอนแก่น
  9-11 มี.ค. 67
 • กรุงเทพฯ
  17-19 มี.ค. 67
 • ชลบุรี
  21-23 มี.ค. 67
 • เชียงใหม่
  28-30 มี.ค. 67
 • กรุงเทพฯ2
  20-22 เม.ย. 67
 • หาดใหญ่
  25-27 เม.ย. 67

ศิษย์ค่ายเจ ติวจริง ติดจริง ตรวจสอบได้

...

วิศวะ ม.เกษตรศาสตร์

น้ำหวาน ณัชชา คล้ายรักษ์

...

วิศวะ ม.พระจอมเกล้าธนบุรี

แป้ง กัณฑ์มล เสนา

...

วิศวะ มข.

เวกเตอร์ กฤษณ์ปกรณ์ ศรีจิตรานนท์

...

วิศวะ มธ

เพชร อัคณา สุวรรณมาโจ

...

วิศวะ ลาดกระบัง

เท่ ธนุ ถาไชยลา

...

วิศวะ มอ

ออย ณัฐวดี ฉวีนวน

...

วิศวะเคมี มธ

โป้ วรวรรณ มากขุนทด

...

วิศวะเครื่องกล ลาดกระบัง

ลูกหมู ธราทร กลางใจ

กรอกเพื่อรับสิทธิ์ราคาพิเศษ